Kiến nghị thư của 50 hệ phái Tin Lành ở Việt Nam gởi nhà nước CSVN

 

 

Kính gởi:

- Ông Nguyễn Văn An, Chủ Tịch Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Đồng kính gởi:

- Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Ông Trần Đức Lương, Chủ Tịch Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Ông Phan Văn Khải, Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

- Ông Phạm Thế Duyệt, Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Chúng tôi là những Mục Sư lănh đạo đại diện cho hàng trăm ngàn tín hữu Tin Lành thuộc 50 hệ phái, Hội Thánh độc lập và tổ chức truyền giáo đang sinh hoạt trên khắp đất nước Việt Nam (thường được gọi chung là các Hội Thánh Tin Lành Tư Gia). Kính gởi đến quí vị lời chào trân trọng trong Ân Sủng của Đức Chúa Trời Hằng Sống.

Chúng tôi xin gởi đến quí vị Thư Kiến Nghị nầy để tŕnh bày niềm tin và nguyện vọng của chúng tôi:

Chúng tôi là những người đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời, thờ phượng và tôn cao quyền Chủ Tể tuyệt đối của Ngài, trung thành thực hành những lời dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh như hàng tỉ tín hữu Tin Lành trong tất cả các cộng đồng nhân loại khắp thế giới. Chính nhờ niềm tin chân thật đó nơi Chúa mà hàng triệu cuộc đời của con dân Việt Nam đă được biến đổi trở nên tốt đẹp, có những đóng góp ư nghĩa trong đời sống cộng đồng và tinh thần của dân tộc.

Tuân theo Kinh Thánh và gương mẫu của Hội Thánh đầu tiên, những người Tin Lành chúng tôi đă kết hợp dưới nhiều h́nh thức: những Nhóm, Chi hội độc lập hay tổ chức thành một Hệ phái Tin Lành; họp lại tại nhiều nơi: Nhà riêng, nhà nguyện, nhà thờ... để thờ phượng Đức Chúa Trời và giúp nhau thực hành Lời Chúa, trở nên những công dân và tín hữu tốt.

Từ sau năm 1975, nhiều cơ sở tôn giáo, nhà thờ đă bị đóng cửa, trưng dụng... Trải qua gần 30 năm kể từ đó, những Hội Thánh Tin Lành như chúng tôi chưa được Nhà Nước thừa nhận nên không được phép xây dựng bất cứ một cơ sở thờ tự nào. Trong sinh hoạt tín ngưỡng tại các tư gia, rất nhiều buổi thờ phượng Chúa của chúng tôi bị công an địa phương lập biên bản nghiêm cấm; Kinh Thánh, Thánh Ca, mâm Tiệc Thánh, tiền Dâng hiến... bị tịch thu. Đang khi thực hành tín ngưỡng, nhiều tín hữu đă bị phạt tiền, bị bắt, bị đánh, bị đưa ra kiểm điểm trước dân, bị giam tù... Chính quyền tại nhiều địa phương c̣n có sự phân biệt đối xử với những tín hữu như không cho vay tiền của quỹ xóa đói giảm nghèo – không được hưởng các khoản cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, không cho học các trường nội trú dân tộc...

Ngày 18/6/2004, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội lại ban hành Pháp Lệnh Tôn Giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004. Dầu chưa ban hành những văn bản hướng dẫn, nhưng Pháp Lệnh nầy có nhiều điều khoản mà chúng tôi nhận định là sẽ càng tạo ra nhiều khó khăn hơn cho những người có tôn giáo nói chung và những người Tin Lành như chúng tôi nói riêng. Đây là điều đang gây ra sự bức xúc giữa cộng đồng tín hữu Tin Lành chúng tôi, đồng thời cũng đem lại thắc mắc, lo lắng cho rất nhiều tín hữu và tổ chức tôn giáo trên toàn thế giới.

Kính thưa quí vị,

Trước các vấn đề trên, chúng tôi xác định niềm tin của chúng tôi là niềm tin đặt nền tảng trên Kinh Thánh - khuôn mẫu tuyệt đối định hướng cho mọi sinh hoạt tín ngưỡng và thực hành nếp sống đạo của chúng tôi. Trải suốt lịch sử, hàng ức triệu tín hữu, cho dù ở dưới thể chế chính trị nào, thuộc về nền văn hóa nào, hay sống ở bất cứ nơi đâu trên hành tinh nầy... vẫn luôn trung thành với những tiêu chuẩn của Kinh Thánh cho đến ngày nay.

Chúng tôi xin tŕnh bày những dạy dỗ của Kinh Thánh làm nền tảng cho việc thực hiện tín ngưỡng của chúng tôi trong một số lănh vực tiêu biểu sau:

1. Tín Đồ.

Kinh Thánh chép:

“Nhưng hễ ai đă nhận Ngài, th́ Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12)

* (Tất cả những phần trưng dẫn ở đây đều trích từ Bản Kinh Thánh do Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội xuất bản năm 2002)

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và ḷng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đă khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, th́ ngươi sẽ được cứu.” (Rôma 10:9)

Theo Kinh Thánh, bất cứ ai công khai xưng nhận niềm tin của ḿnh nơi Chúa Jêsus Christ đương nhiên trở thành tín đồ của Ngài. Đây là một địa vị thiêng liêng thể hiện niềm tin, nếp sống của một tín đồ. Địa vị nầy không thay đổi dù có hay không có sự thừa nhận của bất kỳ tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức xă hội nào.

2. Hội Thánh.

Kinh Thánh chép:

“...Hội Thánh Đức Chúa Trời..., tức là... những người đă được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta...” (I Côrinhtô 1:2)

“...Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.” (Rôma 12:5)

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là tập hợp những tín đồ của Chúa Jêsus. Về mặt xă hội, Hội Thánh có thể được coi như là một tổ chức tôn giáo; nhưng về bản chất, Hội Thánh hiện hữu và tồn tại vượt trên mọi tổ chức của con người và đi trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, dù được hay không được con người công nhận.

3. Về Sự Thờ Phượng.

Kinh Thánh chép:

“V́ nơi nào có hai ba người nhơn danh Ta nhóm nhau lại, th́ ta ở giữa họ” (Mathiơ 18: 20)

“Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm...” nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, th́ càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hêbơrơ 10:25)

“Hăy chào các anh em ở Laođixê và Nim-pha, cùng Hội Thánh nhóm trong nhà người” (Côlôse 4:15)

Kinh Thánh dạy tín hữu phải nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời cách đều đặn và thường xuyên. Là một nhu cầu thiêng liêng thiết yếu và cũng là lẽ sống của người tín đồ, việc nhóm lại thờ phượng có thể diễn ra trong mọi hoàn cảnh, ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào thích hợp và thuận tiện với các tín hữu. Trong suốt lịch sử th́ Hội Thánh đầu tiên và các Hội Thánh ở mọi nơi vẫn thường sinh hoạt trong các tư gia dầu có hay không có nhà thờ.

4. Về Các Chức Vụ.

Kinh Thánh chép:

“Ấy chính Ngài đă cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm Mục Sư và giáo sư...” (Êphêsô 4:11)

“Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đă khiến Ngài từ kẻ chết sống lại...” (Galati 1:1)

Kinh Thánh xác định mọi chức vụ trong Hội Thánh là đến bởi Đức Chúa Trời. Chỉ Hội Thánh là đại diện duy nhất của Chúa mới có thẩm quyền chỉ định và thừa nhận những tín hữu vào các chức vụ phù hợp qua việc phong chức và bổ nhiệm.

5. Về Việc Truyền Đạo.

Kinh Thánh chép:

“Hăy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15)

“Hăy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời...” (2Timôthê 4:2)

“Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà trọ đă thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm ḿnh, giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết.” (Công vụ 28: 30, 31)

Truyền đạo là Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus mà mọi tín hữu phải vâng theo. Trong suốt lịch sử, Tin Lành đă được rao truyền đến hầu hết mọi dân tộc ở hầu hết mọi vùng đất trên thế giới, góp phần chính yếu trong sự văn minh hóa nhân loại. Việc truyền đạo đă trở thành nếp sống của những người tin thờ Đức Chúa Trời. Mục đích của sự truyền đạo không ǵ khác hơn là giới thiệu sự cứu rỗi của Chúa Jêsus cho mọi người, đem lại sự biến đổi tích cực trên đời sống con người và cộng đồng xă hội. Mọi sự dạy dỗ của Kinh Thánh mà chúng tôi đang thực hành không hề đi ngược lại hiến pháp của Nhà Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cũng như các Công Ước Quốc Tế.

Kính thưa quí vị,

Là những công dân Việt Nam, chúng tôi tôn trọng sự lănh đạo của các cấp chính quyền, v́ chính Thánh Kinh đă dạy rằng: “Mọi người phải vâng phục các bậc cầm quyền trên ḿnh; v́ chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định...” (Rôma 13:1); nhưng đồng thời chúng tôi cũng tôn thờ Đức Chúa Trời và thực hành những lời dạy của Thánh Kinh.

Trong lịch sử nhân loại, đă có lúc v́ thành kiến hoặc ngộ nhận, một số người đă tạo nên những khó khăn không đáng có với những tín hữu Tin Lành Nếu ngày nay, bị đặt trong t́nh thế đó, chúng tôi xin noi gương các tín hữu Tin Lành suốt mọi thời đại và đồng thanh với các tín hữu của Hội Thánh đầu tiên để thưa rằng: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời c̣n hơn vâng lời người ta” (Công vụ các sứ đồ 5:29).

Với tất cả thiện chí và tinh thần tích cực, nhằm tránh những mâu thuẫn có thể dẫn đến những bất ổn trong xă hội, chúng tôi kính gởi đến quí vị các đề nghị sau:

1. Mọi người dân có tôn giáo hay không đều sống b́nh đẳng dưới Hiến Pháp, việc có thêm những Nghị Định và Pháp Lệnh Tôn Giáo là không cần thiết, đặc biệt là khi Pháp Lệnh Tôn Giáo này có những điều ngược với Hiến Pháp Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các Công Ước Quốc Tế và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đă kư kết, từ đó dẫn đến việc gây khó khăn cho sự thực hành tín ngưỡng của chúng tôi.

2. Chấm dứt sự phân biệt đối xử như đă nêu ở phần trên đối với những tín đồ đang sinh hoạt tại mọi địa phương thuộc các Hội Thánh Tư Gia của chúng tôi, tạo sự b́nh đẳng, đoàn kết giữa các cộng đồng xă hội.

3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để những tín đồ đang sinh hoạt tại mọi địa phương thuộc các Hội Thánh Tư Gia được tự do thực hành tôn giáo theo niềm tin của ḿnh; công nhận sự nhóm lại thờ phượng của các nhóm tín hữu chúng tôi tại những nơi thuận tiện như nhà riêng, nhà nguyện, nhà thờ, và những nơi khác....

Chúng tôi rất mong quí vị quan tâm và đáp ứng nguyện vọng thiết thực của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quí vị.

Cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quí vị và gia đ́nh.

Trân trọng kính chào,

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2004

Đồng kư (sắp xếp theo vần ABC)

1. Mục Sư Phạm Đ́nh Nhẫn

Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công TL Việt Nam

2. Mục Sư Nguyễn Ngọc Hiền

Điều Phối Viên Thông Công Liên Hữu Tin Lành VN

3. Mục Sư Lương Ngọc Ân

Đại Diện Hội Thánh Phúc Âm B́nh Khánh

4. Mục Sư Nguyễn Văn An

Quản Nhiệm HT Tin Lành Vườn Nho

5. Mục Sư Phạm Toàn Ái

Tổng Trách Nhiệm HT Báp Tít Liên Hiệp VN

6. Mục Sư Nguyễn Phi Bằng

Quản Nhiệm Hội Thánh Giô-suê

7. Mục Sư Nguyễn Hữu Bảy

Quản Nhiệm HT Báp Tít Độc Lập TĐ

8. Mục Sư Nguyễn Tấn B́nh

Tổng Đoàn Trưởng Đoàn Truyền Giáo Báp Tít VN

9. Mục Sư Nguyễn Ngọc Châu

Tổng Quản Nhiệm Hội Thánh Paradis

10. Cô Nguyễn Thị Dạ Châu

Đại Diện Hội Thánh Ca-lép

11. Mục Sư Lê Văn Chánh

Tổng Quản Nhiệm Hội Thánh Ân Điển VN

12. Mục Sư Nguyễn Chánh

Quản Nhiệm HT Emmanuel Độc Lập

13. Mục Sư Bùi Quốc Đạm

Đại Diện Hội Thánh Victory VN

14. Mục Sư Nguyễn Văn Dạng

Đại Diện Hội Thánh TL Giám Lư VN

15. Mục Sư Bùi Trung Hậu

Đại Diện HT TL Báp Tít VN

16. Mục Sư Nguyễn Hữu Hiếu

Đại Diện HT TL Canaan Độc Lập

17. Cô Phan Thị Kim Hồng

Đại Diện Nhóm Yêu Chiên Thơ VN

18. Mục Sư Đoàn Trọng Ḥa

Quản Nhiệm HT Hoa Kiều VN

19. Mục Sư Trương Văn Hoàng

Chủ Tịch Sứ Mạng Truyền Giáo Cộng Đồng

20. Truyền Đạo Lê Văn Huy

Quản Nhiệm Gia Đ́nh Đức Tin VN

21. Mục Sư Hồ Tấn Khoa

Tổng Quản Nhiệm HT Tin Lành Trưởng Lăo VN

22. Mục Sư Nguyễn Chính Khoa

Quản Nhiệm Hội thánh TL Phước Hạnh

23. Mục Sư Dương Thành Lâm

Tổng Quản Nhiệm HT Phúc Âm Ngũ Tuần VN

24. Mục Sư Vơ Văn Lạc

Tổng Quản Nhiệm HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN

25. Mục Sư Phạm Linh

Tổng Quản Nhiệm HT Phúc Âm Cộng Đồng VN

26. Mục Sư Trần Mai

Tổng Quản Nhiệm Liên Đoàn TG Phúc Âm

27. Mục Sư Nguyễn Gia Phái

Phó Tổng Quản Nhiệm HT Đức Chúa Trời

28. Mục Sư Hoàng Văn Phụng

Quản Nhiệm Hội Thánh Chúa Giêxu VN

29. Mục Sư Vũ Minh Quang

Đại Diện HT Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo

30. Bà Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Quyền Phó Hội Trưởng Kiêm Tổng Thư Kư HTTL Mennonite Việt Nam

31. Mục Sư Bùi Thanh Sê

Đại Diện HT Liên Hiệp Ân Tứ VN

32. Mục Sư Nguyễn Thanh Sơn

Tổng Quản Nhiệm HT Trưởng Lăo Độc Lập VN

33. Mục Sư Lê Quang Sơn

Đại Diện HTTL Nazarene VN

34. Mục Sư Đoàn Nhật Tân

Đại Diện HT Liên Hiệp Báp Tít VN

35. Bà Dương Thị Tài

Quản Nhiệm Hội Thánh Bếtlêhem Hà Nội

36. Mục Sư Nguyễn Bá Tài

Tổng Quản Nhiệm HT Truyền Giáo Nissi VN

37. Mục Sư Hà Tấn Thành

Tổng Quản Nhiệm HTTL Nguồn Sống VN

38. Mục Sư Nguyễn Hữu Thế

Quản Nhiệm HT Phúc Âm Timothy

39. Mục Sư Nguyễn Thông

Hội Thánh Báp Tít VN

40. Mục Sư Dương Đức Thịnh

Đại Diện HT Phúc Âm “Bụi Gai Cháy“

41. Mục Sư Nguyễn Lê Thịnh

Điều Phối Viên Các Chương Tŕnh Cầu Nguyện & Liên Kết Các Mục Vụ

42. Ông Phạm Hữu Thịnh

Đại Diện Nhóm Tín Hữu TL Hải Pḥng

43. Mục Sư Lê Khắc Tự

Đại Diện Các HT Của Đức Chúa Trời tại VN

44. Ông Nguyễn Trọng

Đại Diện HT Chúa Nhóm Tại Long An

45. Mục Sư Đặng Thanh Trung

Đại Diện Hội Thánh Độc Lập Tân B́nh

46. Mục Sư Chung Anh Tuấn

Chủ Tọa HT Báp Tít Đấng Christ

47. Mục Sư Trần Quang Tuấn

Phó Tổng Quản Nhiệm Hội thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo

48. Mục Sư Dương Quang Vinh

Tổng Quản Nhiệm Hội thánh Tin Lành Truyền Giáo Agape VN

49. Mục Sư Trần Thanh Vĩnh

Tổng Quản Nhiệm HT Phúc Âm Quyền Năng

50. Mục Sư Trương Thiên Định

Quản Nhiệm HT Truyền Giáo T́nh Thương Jêsus

 

 


Mang Luoi Nhan Quyen Viet Nam
[Trang nha] [MLNQ] [Luat nhan quyen] [Tai lieu] [Tin nhan quyen] [Dien dan] [Tham gia] [Tai xuong] [Lien ket]