Lời Kêu Gọi Tham Dự Hội Thảo Về Pháp Lệnh Tôn Gíao

Tại San Jose, California

Kính thưa đồng bào các tôn giáo trong cộng đồng tỵ nạn cộng sản Viêt Nam tại miền Bắc California,

Như đồng bào đă biết, Cộng sản Việt Nam hiện nay đang leo thang đàn áp các tôn giáo trong nước bằng cách ban hành một đạo luật gọi là Pháp Lệnh Về Tôn Giáo. Pháp Lệnh này trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng cho việc tự do sinh hoạt của các tôn giáo ở trong nước. Các giáo hội của chúng ta ở trong nước v́ bị ḱm kẹp không thể lên tiếng về vấn đề này được. Đây chính là trách nhiệm của chúng ta phải làm thay cho họ.

Đồng bào tỵ nạn của chúng ta ở nhiều nơi trên thế giới đă và đang mạnh mẽ lên tiếng về việc này rồi. Tại miền Bắc California, chúng ta cũng cần phải gửi tiếng nói thành một tiếng nói chung. Một buổi Hội Thảo về vấn đề Pháp Lệnh Tôn Giáo do LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO tổ chức tại San Jose để đồng bào ta giúp nhau hiểu biết sâu hơn và rơ ràng hơn về cái manh tâm tiêu diệt các tôn giáo của Cộng sản Việt Nam. Đồng thời kêu gọi các quốc hội, các chánh phủ tự do, cũng như tất cả mọi người có lương tri trên thế giới áp lực và can thiệp để cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chánh sách đàn áp của chúng.

Buổi Hội Thảo sẽ đựợc tổ chức:

- Thời gian: Từ 1:00 PM đến 3:30 PM
- Ngày: 19-9-2004
- Địa điểm: 5038 Hyland Ave.
  San Jose, CA 95127

Nhận thấy đây là một việc làm chánh đáng và rất cần thiết, chúng tôi kư tên dưới đây đồng bảo trợ tinh thần cho công việc chung hữu ích này, và kêu gọi các đồng đạo tích cực tham dự thật đông để nói lên tinh thần đoàn kết các tôn giáo của chúng ta.

San Jose, ngàỵ 25 tháng 8 năm 2004

Đồng kư tên:
1- Thượng Tọa Thích Trí Lăng
2- Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm
3- Ông Hội trưởng Nguyễn Văn Lầu
4- Mục sư Kiều Tuấn Nam
5- Linh mục Vũ Ngọc Đáng
6- Linh mục Nguyễn Đ́nh Đệ
7- Lương Tâm Công Giáo