HIỆP HỘI THÔNG CÔNG TIN LÀNH VIỆT NAM
Phường 25, Q. B́nh Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 512.0966
-------------------------------------


Ngày 30 tháng 8 năm 2004

 

 

THƯ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN

 

Kính gởi: Toàn thể các Mục sư, Truyền Đạo, tín hữu thuộc Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam.

 

Thay cho Ban Chấp Hành Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam, chúng tôi kính gởi đến Quí Mục sư, Truyền Đạo, tín hữu lời chào thăm trong Danh Cứu Chúa Jesus.


Tạ ơn Đức Chúa Trời đă đem chúng ta đến chỗ nhận biết Chúa và được làm con yêu dấu của Ngài trong Cứu Chúa Jesus Christ! Từ đó chúng ta được thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời – Đấng Chủ Tể thành tín của chúng ta. (Êphêsô 1: 3-10)


Như quí con dân Chúa đă biết, ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều nhà thờ bị đóng cửa, các trường Kinh Thánh cũng như cơ sở thờ tự bị trưng dụng... V́ nhu cầu thiết yếu của đời sống tâm linh, chúng ta đă h́nh thành và duy tŕ các sinh hoạt thờ phượng Chúa tại các tư gia. Từ đó, trải qua nhiều năm tháng, chúng ta đă cùng nhau v́ Danh Chúa mà chịu khổ trước mọi sự bắt bớ, cấm đoán, và phân biệt đối xử của các cấp chính quyền.


Ngày 18 tháng 6 vừa qua, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội lại ban hành Pháp Lệnh Tôn Giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004. Việc áp dụng Pháp Lệnh này có khả năng gây nhiều khó khăn, bất lợi cho các sinh hoạt của Hội Thánh, đặc biệt trong việc nhóm lại thờ phượng Chúa, đồng thời đặt các Hội Thánh Tư Gia trong t́nh trạng vốn không được thừa nhận suốt 30 năm qua rất có thể trở thành bất hợp pháp. Những điều khoản trong Pháp Lệnh cũng tạo cơ sở pháp lư cho các cấp chính quyền địa phương ngăn trở  và bắt bớ Hội Thánh.

 

Trước t́nh thế đó, chúng ta noi theo gương các Thánh đồ trong thời Vua A-suê-ru của Đế Quốc Batư, hạ ḿnh xuống kêu nài cùng Đức Chúa Trời cho sự tồn vong của Hội Thánh và sự tự do thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất nước Việt Nam. (Êxơtê 4: 13-16)


Được sự ủy nhiệm của toàn thể Mục sư Lănh Đạo Thành Viên thuộc Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam, chúng tôi xin gởi đến toàn thể con dân Chúa thông báo nầy kêu gọi tất cả quí vị Mục sư, Truyền Đạo, tín hữu biệt riêng ba ngày mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 11/ 2004, được ấn định như sau: Ngày 5, 6, 7 tháng 9/ 2004; ngày 3, 4, 5 tháng 10/ 2004 và các ngày 7, 8, 9 tháng 11/ 2004 để kiêng ăn cầu nguyện cho các vấn đề sau:


1. Cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng tiếp tục bảo vệ và bênh vực Hội Thánh. (Công vụ các Sứ đồ 5: 38, 39)


2. Cầu nguyện cho các tín hữu trong tất cả các địa phương trung tín nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời; giữ vững niềm tin trước mọi hoàn cảnh. (Công vụ các Sứ đồ 5: 41, 42)


3. Cầu nguyện cho các lănh đạo Hội Thánh, các trưởng nhóm, các chủ gia đ́nh có sự khôn ngoan, can đảm để dẫn dắt bầy chiên. (Công vụ các Sứ đồ 4: 29, 30)


4. Cầu nguyện cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương trên toàn lănh thổ Việt Nam sớm nhận biết quyền chủ tể của Đức Chúa Trời; rút lại Pháp Lệnh Tôn Giáo đă ban hành ngày 18/6/2004; từ bỏ những thành kiến, ngộ nhận đối với Hội Thánh; chấm dứt mọi h́nh thức bắt bớ, gây khó khăn cho các sinh hoạt của Hội Thánh. (1Timôthê 2: 1, 2)

 

Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban sự b́nh an trên quí vị.

 

TM/ BCH Hiệp Hội Thông Công TLVN


Mục sư Phạm Đ́nh Nhẫn
Chủ Tịch

 

 


Mang Luoi Nhan Quyen Viet Nam
[Trang nha] [MLNQ] [Luat nhan quyen] [Tai lieu] [Tin nhan quyen] [Dien dan] [Tham gia] [Tai xuong] [Lien ket]