Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ

 The Vietnamese Interfaith Council In U.S.A.

 --------------------------------

9561 Bixby Avenue, Garden Grove, CA 92841

Tel. (714) 636-7725

 

 

 

THƯ MỜI

 

Kính gửi Quư Vị Lănh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo,

                Quư Vị Nhân Sĩ, Các Tổ Chức Đảng Phái, Cộng Đồng,

                Các Cơ Quan Truyền Thông và Toàn Thể Quư Vị Đồng Hương,

 

Ngày 18 tháng 6, 2004 vừa qua, Ban Thường Vụ Quốc Hội Cộng Sản VN đă ban hành “Pháp Lệnh về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo”.  Pháp Lệnh này có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11, 2004 nhằm kiểm soát hoạt động của các tôn giáo chặt chẽ hơn nữa. 

           

Để t́m hiểu và bầy tỏ thái độ trước âm mưu của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với các tôn giáo tại quê nhà, trân trọng kính mời Quư Vị vui ḷng tới tham dự cuộc thuyết tŕnh và hội thảo về

 

PHÁP LỆNH TÔN GIÁO

Thời gian:  Chủ Nhật 29 tháng 8, 2004, từ 2 giờ 30 Chiều tới 6 giờ chiều

Địa điểm:  Hội Trường Châu Đạo California

14072 Chesnut St., Westminster, CA 92683

Telephone: (891-9304) (Góc Olive và Westminster, Gần Nhà Thờ Westminster)

 

CHƯƠNG TR̀NH

 

1.       THUYẾT TR̀NH:

   -Diễn tiến việc h́nh thành Pháp Lệnh Tôn Giáo: Ô. Cao Viết Lợi

   -Phân tích Pháp Lệnh Tôn Giáo về mặt Pháp Lư: LS Phạm Văn Phổ

2.       NHẬN ĐỊNH VỀ PHÁP LỆNH:  Đại Diện 5 Tôn Giáo

3.       THẢO LUẬN

4.       TUYÊN NGÔN

 

Trân trọng kính mời,

TM BAN TỔ CHỨC

 

(Đă kư)

 

 

H̉A THƯỢNG THÍCH CHƠN THÀNH

Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN tại HK

 

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:  Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ • Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đ́nh Phật Tử VN tại Hoa Kỳ (Văn Pḥng 2 Viện Hóa Đạo) & Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức  • Thanh Niên Đoàn Phật Giáo Ḥa Hảo •  Đại Đạo Thanh Niên Hội • VP Giới Trẻ VN Giáo Phận Orange & Giới Trẻ Miền Tây Nam Hoa Kỳ • Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại • Cộng Đồng CGVN Giáo Phận Orange •  Cộng Đồng CGVN Miền Tây Nam Hoa Kỳ.