BẢN LÊN TIẾNG CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PHẢN ĐỐI PHÁP LỆNH TÔN GIÁO DO CỘNG SẢN VIỆT NAM THÔNG QUA NGÀY 18-6-2004


 
Ng
ười Việt Tỵ Nạn Cộng sản Vùng Bắc CA, USA


 
     " Đây là kết quả buổi hội thảo chống PLTG của CSVN do Lương Tâm Công Gíao ,được sự bảo trợ của các vị chức sắc TG, đă tổ chức tại SanJose ngày 19/9/04  "
 
Trong t́nh liên đới ruột thịt với đồng bào đang sống tại quê hương Việt Nam, chúng tôi, thay mặt người Việt Tỵ Nạn vùng Bắc California, Hoa Kỳ, kư tên dưới đây để bày tỏ thái độ phản kháng bản Pháp Lệnh Tôn Giáo vừa thông qua ngày18-6-2004.

NHẬN ĐỊNH RẰNG:

1- Tự do tôn giáo là một quyền căn bản và thiêng liêng của con người đă được ghi trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đă kư kết tôn trọng.

2- Từ năm 1945, với bản chất vô thần và độc tài toàn trị, Cộng sản Việt Nam hằng theo đuổi chính sách tiêu diệt tôn giáo, có lúc trắng trợn dă man, có lúc thâm trầm sâu đô.c. Chúng bắt giam, thủ tiêu hàng lănh đạo các tôn giáo; cấm đoán và hạn chế việc tuyển bổ và đào tạo các chức sắc; tịch thu cơ sở tôn giáo và tài sản của giáo hội; cho người xâm nhập gây lũng đoạn hàng giáo phẩm để phá hoại các giáo hội v.v.

3- Bản Pháp Lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Quốc hội bù nh́n cộng sản vừa thông qua ngày
18-6-2004 và sẽ có hiệu lực từ 15-11-2004, nhằm hợp lệ hóa tất cả những đàn áp dă man đối với các Tôn giáo. Từ đây các tôn giáo tại Việt Nam đều phải chịu sự kềm kẹp gắt gao bằng luật lệ khắc nghiệt và tùy tiện, với mục đích khống chế các tôn giáo, nếu chưa tiêu diệt đươ.c.

VỚI NHỮNG NHẬN ĐỊNH TRÊN, CHÚNG TÔI ĐỒNG THANH QUYẾT NGHỊ:

1- Cực lực lên án chính sách nhất quán tiêu diệt tôn giáo của Nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Đ̣i hỏi Nhà nước Cộng Sản Việt Nam phải chấm dứt ngay chính sách tiêu diệt tôn giáo này.

2- Đ̣i hỏi Quốc hội đảng biểu bù nh́n của chế độ phải tiêu hủy ngay Pháp Lệnh Tôn Giáo vừa thông qua ngày 18-6-2004.

3- Tuyên dương các vị lănh đạo tinh thần các tôn giáo đang ngày đêm tranh đấu hay đă hy sinh cho một nền tự do tôn giáo tại quê nhà, đồng thời kêu gọi các vị lănh đạo khác lên tiếng phản đối.

4- Thiết tha kêu gọi chính phủ và nhân dân các Quốc Gia Dân chủ, các tổ chức Nhân Quyền trên thế giới làm áp lực để nhà nước CSVN phải thực thi những quyền căn bản của con người theo tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

5- Kêu gọi người Việt khắp nơi trên thế giới đồng thanh lên tiếng phản kháng sự leo thang đàn áp Tôn Giáo qua bản Pháp Lệnh Tôn Giáo của Cộng sản VN vừa thông qua.

 

Làm tại San Jose ngày 19 tháng 9 năm 2004,

Thay Mặt Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản / Bắc California, các đoàn thể đồng kư tên dưới đây:

Danh Sách Hội Đoàn Đoàn Thể Kư Tên Trong Bản Lên Tiếng Chống Pháp Lệnh Tôn Giáo

1- Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất:Thượng Tọa Thích Trí Lăng

2- GH. Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ: Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm

3- GH. Phật Giáo Ḥa Hảo: Ô. Nguyễn Văn Lầu, BTS/PGHH/BC

4- Giáo Hội Tin Lành: Mục sư Kiều Tuấn Nam

5- Giáo Hội Công Giáo: Linh mục Vũ Ngọc Đáng
Linh mục Nguyễn Đ́nh Đệ

6- Ban Đại Diện CĐ/Bắc California:Ô. Nguyễn Tái Đàm, Chủ Tịch

7- Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN:Ô. Đào Văn B́nh, Chủ Tịch

8- Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền:Ls. Nguyễn Hữu Thống

9- Lương Tâm Công Giáo:Ô. Đặng Đ́nh Hiền, Chủ Tịch

10- Đài Phát Thanh Quê Hương:Bà Đoan Trang, Giám Đốc

11- Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị/ BCali. Đỗ Văn Trảng, Chủ Tịch

12- Lực Lượng SQTĐ/QLVNCH:Ô. Huỳnh Phong, Chủ Tịch

13- Ủy Ban BVCNQG/Bắc California:Ô. Hoàng Thưởng, Chủ Tịch

14- LL/Hải Quân/QLVNCH/B California:Ô. Trần Anh, Chủ Tịch

15- Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại:Bà Trương Bích Hoa, Hội Trưởng

16- Hội Phụ Nữ Chống Cộng Bắc California:Bà Nguyễn Sang, Hôi Trưởng

17- Hội Ái Hửu Cảnh Sát Bắc California:Ô. Thái Văn Ḥa, Hội Trưởng

18- Hội Thân Hữu Giáo Phận Huế:Ô. Kiêm Ái

19- Hội Văn Hóa Việt:Gs. Trần Công Thiện, Chủ Tich

20- Báo Saigon USA:Ls Nguyễn Tâm

21- Báo Tiếng Dân:Ô. Nguyễn Ngọc Tiên

22- Báo Mơ San Francisco:Ô. Huỳnh Lương Thiện

23- Báo Ư Dân:Ô. Nguyễn Vạn B́nh

24- Tuầnn Báo Chánh Đạo:Ô. Nguyễn Trung

25- Phong Trào Hưng Ca:Ca Nhạc sĩ Nguyệt Ánh

26- Hội Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/Đà Lạt: Ô. Ngô Kim Trọng

27- Hội H.O. San Francisco:Ô. Nguyễn Phú, Hội Trưởng

28- Hội Phụ Nữ San Francisco:Bà Nguyễn Thủy Tiên, Hội Trưởng

29- Tập Thể CS/VNCH/Tây Bắc Hoa Kỳ:Bs. Trần Công Luyện, Trung Tâm Trưởng

30- Hội Tương Trợ Lạc Việt:Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Hội Trưởng

31- Hội Đồng Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt:Ô. Phạm Hữu Sơn, Hội Trưởng

32- Hội Tương Trợ Phật Tử VN tại Hoa Kỳ:Cư sĩ Nhật Minh Nguyễn Vũ Trụ

 

 


Mang Luoi Nhan Quyen Viet Nam
[Trang nha] [MLNQ] [Luat nhan quyen] [Tai lieu] [Tin nhan quyen] [Dien dan] [Tham gia] [Tai xuong] [Lien ket]