Side Globe
Side Navigator Side Navigator
Side Email
Side Bottom

Đơn Tham Gia

Mạng Lưới Nhân Quyền rất mong đợi sự tham gia của quý vị. Mỗi người chúng ta cùng đóng góp một bàn tay để đòi hỏi cho được những quyền tự do căn bản như đã hiến định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho người Việt Nam.

Hãy điền vào mẫu đơn dưới đây rồi nhấn nút GỬI. Mạng Lưới Nhân Quyền sẽ liên lạc với quý vị theo chỉ dẫn của quý vị. Nếu có thắc mắc xin liên lạc với Mạng Lưới Nhân Quyền ở địa chỉ điện thư sau: vnhrnet@vietnamhumanrights.net.

Tên:
Điện Thư:
Điện Thoại:
Giờ Gọi Tốt Nhất:
Liên Lạc Bằng: Điện ThưĐiện Thoại
Ý Kiến: Xin cho biết quý vị dự định hoặc có khả năng giúp những gì? (thí dụ: tài chánh, đánh máy, làm trang web, phiên dịch...)
 

Mang Luoi Nhan Quyen Viet Nam
[Trang nha] [MLNQ] [Luat nhan quyen] [Tai lieu] [Tin nhan quyen] [Dien dan] [Tham gia] [Tai xuong] [Lien ket]