Side Globe

Side Navigator

Side Navigator

Side Email

Side Bottom

Liên Kết

     

    Các Cơ Quan, Đoàn Thể Nhân Quyền Quốc Tế

United Nations Human Rights

Amnesty International on-line

Freedom House

Human Rights Watch

Reporters Without Borders-Vietnam

US State Dept./ Human Rights

U.S. Commission on International Religious Freedom

European Human Rights Centre

Freedom Now

The International Society for Human Rights

The Universal Rights Network

Human Rights Server

The International Freedom of Expression Exchange

The University of Minnesota Human Rights Center

The National Network for Immigrant and Refugee Rights

The Human Rights Web Home Page

Hurisearch [The Human Rights Search Engine]

Human Rights Forum

Refworld [Vietnam]

Human Rights in China

Unrepresented Nations and Peoples Organization

Tibetan Center for Human Rights and Democracy

Các Tổ Chức Nhân Quyền Việt Nam

Hãy Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền

The 88 Project

Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Mạng Lưới Blogger Việt Nam

Khối 8406

Dân Oan

Báo Tự Do Ngôn Luận

Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam

 

 

 

 

Về đầu trang

 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]